Deklarasi Cahaya

Deklarasi Cahaya

I

Dengan nama Allah! Menjelmalah tongkat Musa

menjadi perkasa, menelan segala ular

dari sihir peradaban. Tongkat itu pula

yang membelah lautan membuka jalan

pembebasan. Tapi siapa

yang tahan hidup merdeka

berdiri bebas menengadah cakrawala? Baca lebih lanjut

Iklan